Công thức chung của anken là CnH2n+2 | VietJack.com

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Công thức chung của anken là CnH2n+2 | VietJack.com, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Công thức chung của anken là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1)

B. CnH2n (n ≥2)

C. CnH2n–2 (n ≥2)

D. CnH2n–2 (n ≥3)

Quảng cáo

Đáp án B

Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng:

A. ankan.

B. anken.

C. ankin.

D. ankađien.

Cho phản ứng: CH ≡ C − CH3 + AgNO3 + NH3 → X↓ + NH4NO3. X là

A. CAg ≡ C – CH3.

B. CH ≡ C – CH2Ag.

C. CHAg ≡ C – CH3.

D. Ag.

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Chất nào sau đây luôn thuộc dãy đồng đẳng anken?

A. C3H8.

B. C2H4.

C. C6H6.

D. C3H6.

Tên thay thế của CH3 - CH(CH3) - CH = CH2 là

A. 3-metylbut -1-en.

B. 3-metylpent-l-en.

C. 2-metylbut-3-en.

D. 2-metylpent-3-en.

Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metylbutan tác dụng với clo (tỉ lệ 1 : 1) là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-2-metylbutan.

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Gọi 084 283 45 85

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack

Hãy chọn chính xác nhé!

Hoặc

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Công thức chung của anken là CnH2n+2 | VietJack.com, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về công thức cnh2n-2 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Công thức chung của anken là A. CnH2n+2 (n≥1) B. CnH2n (n≥2) C. CnH2n–2 (n≥2) D. CnH2n–2 (n≥3)