External Metric Thread Table Chart and Fastener Sizes M1.6 - M18

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề External Metric Thread Table Chart and Fastener Sizes M1.6 - M18, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

ISO Hardware Engineering Data Fastener and Screw / Bolt Design, Formula and Calculations

The following table chart defines standard metric external thread size M1.6 to M18 per. ANSI/ASME B1.13M-1995. These thread sizes and classes represent bolts and screws, as well, as other standard external threads. Do not use these values for standard metric internal thread design. All units in mm. These are the M Profile limiting Dimensionings.

Where:

H = P ( 31/2 / 2 ) = 0.866025 P or 0.125H = 0.108253P

Related:

Link to this Webpage:

Copy Text to clipboard

© Copyright 2000 - 2022, by Engineers Edge, LLC www.engineersedge.com All rights reserved Disclaimer | Feedback Advertising | Contact Privacy Policy

Home Engineering Book Store Engineering Forum Excel App. Downloads Online Books & Manuals Engineering Videos Engineering Calculators Engineering Toolbox Training Online Engineering

Copyright Notice

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về External Metric Thread Table Chart and Fastener Sizes M1.6 - M18, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về m8 to standard . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Bài viết về External Metric Thread Table Chart and Fastener Sizes M1.6 - M18. Đang cập nhật...