Glosbe được dùng để cung cấp dịch vụ cho con người, không phải robot internet.

Có lẽ bạn đã tạo ra rất nhiều truy vấn hoặc các yếu tố khác khiến Glosbe nhận dạng bạn là một robot và chặn quyền truy cập vào dữ liệu.

Vui lòng xác minh bạn là người bằng cách giải quyết truy vấn CAPTCHA bên dưới để tiếp tục.

Tools

Giới thiệu

Giữ liên lạc