Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

NỘI DUNG CHÍNH

Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC. Nhằm mục đích phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.

Vậy thì, Nguyên tắc kế toán như thế nào?. Kết cấu nội dung ra sau?. Cách hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu chi tiết ra sao?

Nhà cung cấp Việt Hưng chia sẻ bài viết này. Nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp tìm phương pháp. Cũng như cách hạch toán chênh lệch các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Hạch toán trích lập quỹ vốn chủ sở hữu, tăng vốn đều lệ từ Quỹ vốn chủ sở hữu.

Tham khảo:

Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng

Tài khoản 418 này mục đích nhằm phản ánh số hiện có về tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hình hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

Do đó, với nguyên tắc kế toán này thì việc hạch toán Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC vô cùng quan trọng cho doanh nghiệp. Hơn nữa, thông qua Tài khoản 418 sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bên nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

– Bên có: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

– Số dư bên có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

– Trích lập quỹ vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 421

Có TK 418

– Khi sử dụng quỹ, ghi

Nợ TK 418

Có TK 111, 112…..

– Doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Nợ TK 418

Có TK 411

– Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

Nợ TK 211

Có TK 214

Có TK 111, 112

Nợ TK 418

Có TK 411

– …

Như vậy, nhà cung cấp Việt Hưng sẽ mang lại cho bạn một trong những giải pháp rất quan trọng trong việc định hướng. Trước hết là hoàn thành công tác báo cáo thống kê hạch toán với các cơ quan quản lý thuế. Thứ hai thông qua Hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC này giúp doanh nghiệp định hướng trong chiến lược kinh doanh sản xuất của mình trong hiện tại và tương lai. Hãy đến với chúng tôi Việt Hưng sẽ là địa chỉ đáng tin cậy chuyên nghiệp uy tín giúp các doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu cũng như sứ mạng của mình.

Dành cho người tìm việc

Dành cho nhà tuyển dụng

Quy định bảo mật


Lời kết :Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn bài viết về Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418