Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!1. Theo hướng dẫn tại chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Phụ lục số 02, phần hạch toán TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế, cuối năm các đơn vị phải hạch toán các bút toán toán kết chuyển doanh thu, chi phí của các hoạt động (không phân biệt nguồn NSNN hay các nguồn khác). Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN, đối với nguồn NSNN cấp cuối năm thực hiện các bút toán kết chuyển, ghi:

- Kết chuyển khoản thu NSNN cấp, ghi:

Nợ TK 511/Có TK 911

- Kết chuyển các khoản chi phí sử dụng nguồn NSNN, ghi:

Nợ TK 911/Có TK 611,...

- Trường hợp thặng dư, ghi:

Nợ TK 911/ Có TK 421

- Trường hợp thâm hụt, ghi:

Nợ TK 421/ Có TK 911

2. Việc hạch toán chi bổ sung thu nhập, chi khen thưởng, phúc lợi từ kinh phí tiết kiệm trong năm đối với cơ quan nhà nước (không được trích lập các quỹ) đã được hướng dẫn trong nguyên tắc hạch toán các tài khoản có liên quan 137, 421, 511, 611,... tại chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Tuy nhiên do sơ suất Phụ lục số 02, phần hướng dẫn hạch toán TK 611- Chi phí hoạt động (bút toán 3.12) đã có bút toán bị nhầm lẫn: Cuối năm, chi bổ sung thu nhập cho người lao động; chi khen thưởng; chi phúc lợi từ kinh phí tiết kiệm được trong năm (đối với các cơ quan nhà nước không được trích lập các Quỹ), ghi: Nợ TK 611/Có các TK 111, 511. Nếu rút dự toán, đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.

Vì vậy trường hợp cuối năm, chi bổ sung thu nhập; chi khen thưởng; chi phúc lợi từ kinh phí tiết kiệm được trong năm cho người lao động (đối với các cơ quan nhà nước không được trích lập các Quỹ) từ nguồn NSNN giao dự toán, đơn vị hạch toán như sau:

- Nếu rút dự toán chuyển khoản ngay, ghi:

Nợ TK 334/Có TK 511. Đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.

- Nếu rút dự toán chuyển số tiết kiệm vào TK tiền gửi hoặc rút tiền mặt về quỹ, ghi:

+ Nợ TK 111, 112/Có TK 511. Đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.

+ Khi chi, ghi: Nợ TK 421/ Có TK 111, 334,...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

Cơ quan chủ quản:Bộ Tài chính

Người chịu trách nhiệm:Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi

Khách online: 514

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (84-24)2220.2828-2888. Fax: (84-24)2220.8091. Email: [email protected]

Lời kết :Bài viết về Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính. Đang cập nhật...