Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Hạch toán như thế ...

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Hạch toán như thế ..., nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì, cách tính lợi nhuận này như thế nào mới chính xác? Tất cả sẽ được chúng tôi trả lời chi tiết qua bài viết sau đây.

Mục Lục


Theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài Chính thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tài khoản kế toán 421) thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp về việc lãi hay lỗ sau khi đã trừ đi phần thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như tình hình phân chia lợi nhuận của công ty hoặc tình trạng thực tế của việc xử lý lỗ của công ty đó.

Lưu ý: Việc phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp phải dựa vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó và việc phân chia này cần phải đảm bảo sự công khai, minh bạch, rành mạch và theo đúng với quy định, chính sách tài chính của pháp luật hiện hành.


Sau khi hiểu rõ định nghĩa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tính lợi nhuận này. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chia theo kiểu kết cấu và nội dung phản ánh thể hiện như sau:

Trong nghiệp vụ kế toán thuế thì tài khoản 421 có thể thể hiện theo có số dư ở cả bên Nợ hoặc theo số dư bên Có. Hiểu đơn giản số dư bên Nợ là số lỗ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa được xử lý. Số dư bên Có được hiểu là số lợi nhuận sau thuế chưa được doanh nghiệp phân phối hoặc chưa được sử dụng. Bên cạnh đó tài khoản 421 được chia thành 2 cấp. Cụ thể:

Tùy theo từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mà sẽ có những cách tính lợi nhuận sau thuế khác nhau, kê khai khác nhau.


Vào đầu mỗi năm tài chính kế toán sẽ thực hiện bút toán kết chuyển lợi nhuận sau thuế của năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước:

Trường hợp doanh nghiệp có lãi (tài khoản 4212 dư Có):

Trường hợp doanh nghiệp lỗ (tài khoản 4212 dư Nợ):

Với những chia sẻ vừa rồi, chúng tôi hy vọng quý bạn đọc đã có những hiểu biết nhất định để tự trả lời được cho mình câu hỏi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Việc hiểu rõ về tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giúp bạn có những đánh giá chính xác nhất về doanh nghiệp.

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Lời kết :Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì, cách tính lợi nhuận này như thế nào mới chính xác? Tất cả sẽ được chúng tôi trả lời chi tiết qua bài viết sau đây.