Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết quy định phân chia lợi nhuận

a. Nội dung

TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

b. Kết cấu: * Bên Nợ: – Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; – Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; – Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh; – Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; * Bên Có: – Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ; – Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh. * Số dư: Tài khoản 421 có thể có số dư Nơ hoặc số dư Có. - Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý. - Số dư bên Có: Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng. * Tài khoản cấp 2: Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:

+ Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc năm trước. + Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện. + Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm – Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:

+ Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay.

- NV1: kết chuyển kết quả từ hoạt động kinh doanh a) Trường hợp lãi, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212). b) Trường hợp lỗ, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212) Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. - NV2. Trong năm tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả) - NV3. Cuối năm, kế toán xác định và ghi nhận số cổ tức của cổ phiếu ưu đãi phải trả cho các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả). - NV4. Khi xác định cổ tức và lợi nhuận còn phải trả cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). - NV5. Khi chi tiền trả cổ tức và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả). - NV6. Trong năm, tạm trích quỹ dự phòng tài chính: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534) + Cuối năm, tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu - NV7. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận chưa phân phối: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh. - NV8. Trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối chưa Có TK 4111 – Vốn đầu tư chủ sở hữu ( Theo mệnh giá) Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần( số chênh lệch giữa giá phát hành lớn hơn mệnh giá) - NV9. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước: + Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi: Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước + Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối. Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu thực tế tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá:

Bài viết liên quan

Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải xác định được thu nhập tính thuế TNDN và thuế suất thuế TNDN. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc thuế suất thuế TNDN theo quy định mới nhất

Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải xác định được doanh thu. Vậy xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc những quy định về doanh thu tính thuế ...

Căn cứ để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp là Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ và Thuế suất. Vậy thu nhập tính thuế TNDN là gì? Cách xác định Thu nhập tính thuế TNDN như thế nào?

Những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp? Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN và các khoản thu nhập được giảm thuế TNDN theo quy ...

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc những quy định về Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất

Vui lòng bổ sung thông tin

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855

Họ tên là bắt buộc !

Số điện thoại là bắt buộc !

Số điện thoại sai định dạng !

Email là bắt buộc !

Email sai định dạng !

Bạn chưa chọn khóa học !


Là địa chỉ đào tạo kế toán thực tế hàng đầu tại Việt Nam, với 9 cơ sở ở Hà Nội và TPHCM. Chúng tôi đã đào tạo trên 10.000 học viên, cung ứng lượng nhân sự kế toán chất lượng cho thị trường lao động.

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855

Họ tên là bắt buộc !

Số điện thoại là bắt buộc !

Số điện thoại sai định dạng !

Email là bắt buộc !

Email sai định dạng !

Bạn chưa chọn khóa học !

Lời kết :Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp.