Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm - MISA ...

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm - MISA ..., nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:


=> Sang năm 2015 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.

Còn sang năm 2015 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ).

Lời kết :Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm – Tài khoản 421 - SME.MISA.VN