Standard Internal Metric Thread and Fastener Sizes M 0.25 - M 8

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Standard Internal Metric Thread and Fastener Sizes M 0.25 - M 8, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

ISO Hardware Engineering Data Fastener and Screw / Bolt Design, Formula and Calculations

The following table chart are standard metric internal thread sizes M 0.25 - M 8 per. ANSI/ASME B1.13M-1995. These thread sizes and classes represent bolts and screws, as well, as other standard internal threads. Do not use these values for standard metric external thread design. All units in mm.

Where:

H = P ( 31/2 / 2 ) = 0.866025 P or 0.125H = 0.108253P

Related:

Link to this Webpage:

Copy Text to clipboard

© Copyright 2000 - 2022, by Engineers Edge, LLC www.engineersedge.com All rights reserved Disclaimer | Feedback Advertising | Contact

Home Engineering Book Store Engineering Forum Excel App. Downloads Online Books & Manuals Engineering Videos Engineering Calculators Engineering Toolbox Training Online Engineering

Copyright Notice

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Standard Internal Metric Thread and Fastener Sizes M 0.25 - M 8, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về m8 to standard . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Bài viết về Standard Internal Metric Thread and Fastener Sizes M 0.25 - M 8. Đang cập nhật...