Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

[TÀI KHOẢN LOẠI 4 – LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU]

Tài khoản loại 4 – Tài khoản vốn chủ sở hữu có 11 tài khoản, chia thành 4 nhóm:

Nhóm Tài khoản 41 – có 7 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 42 – có 1 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 44 – có 1 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 46 – có 2 tài khoản:

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download
Lời kết :Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200. Hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán