Thể Tích Hình Lập Phương - Công Thức Tính Tính Diện Tích

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Thể Tích Hình Lập Phương - Công Thức Tính Tính Diện Tích, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn đọc kiến thức hình học về hình lập phương: định nghĩa, tính chất hình lập phương, công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương, diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích hình lập phương cơ bản đến nâng cao chi tiết tại đây. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Hình lập phương là khối hình có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau và có tất cả 8 đỉnh. Bạn đang xem: Thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương bằng chiều dài nhân với chiều rộng và chiều cao của hình lập phương. Vì các cạnh của hình lập phương đều có độ dài bằng nhau, nói cách khác thể tích hình lập phương bằng lập phương độ dài một cạnh nhân của hình lập phương

V = a.a.a = a3

Trong đó: a là độ dài cạnh của hình lập phương.

Diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh a được tính bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với bốn

Sxq = 4.a²

Trong đó:

Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh a được tính bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 6

Stp = 6.a²

Trong đó:

Ví dụ:1 Cho một mặt của hình lập phương có đường chéo bằng 3 mét. Tính V của hình lập phương.

Giải:

Áp dụng công thức tính đường chéo hình vuông ta có:

Cạnh hình lập phương là: 3 : √2 = 2,12 (m)

Thể tích là: 2,12 x 2, 12 x 2,12 = 9.528128 (m3)

Ví dụ 1: Tính V của hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó bằng 24 cm2.

Giải:

Ta có, cạnh hình lập phương là: 24 = 6 x a2 => a2 = 24 : 6

=> a2 = 4=> a = 2 (cm)

Thể tích là: 2 x 2 x 2 = 8 (cm3)

Đáp số: 8 cm3

Ví dụ 1: Tính thể tích của hình lập phương biết diện tích xung quanh của nó bằng 36 cm2.

Ta có, cạnh hình lập phương là: 36 = 4 x a2 => a2 = 36 : 4

=> a2 = 9=> a = 3 (cm)

Thể tích là: 3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

Đáp số: 27 cm3

Ví dụ 2: Hình lập phương A có cạnh 4 cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình B gấp bao nhiêu lần thể tích hình A. Xem thêm: Soạn Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống Siêu Ngắn

Lời giải:

Cạnh hình lập phương B là:

4 x 2 = 8 (cm)

Thể tích của hình B là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Thể tích của hình A là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Ta có 512 : 64 = 8. Vậy :Thể tích của hình B gấp 8 lần thể tích của hình A.

Ví dụ 3: Có một hình lập phương 6 cạnh ABCDEF với các cạnh đều có kích thước bằng nhau với chiều dài là 6cm. Hỏi diện tích của hình lập phương này bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi chiều dài các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau: a = 6cm. Áp dụng theo công thức tính diện tích hình lập phương, ta có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (6)2 = 6 x 36 = 216 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (6)2 = 4 x 36 = 144 cm2

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn nhớ được các công thức tính thể tích, diện tích xung quanh, toàn phần hình lập phương để vận dụng giải các bài tập nhé

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Thể Tích Hình Lập Phương - Công Thức Tính Tính Diện Tích, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về tìm 50 thể tích của hình lập phương . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn đọc kiến thức hình học về hình lập phương: định nghĩa, tính chất hình lập phương, công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương, diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích hình lập phương cơ bản đến nâng cao chi tiết tại đây, Chúng ta cùng tìm hiểu nhéHình lập phương là gì?Hình lập phương là khối hình có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau và có tất cả 8 đỉnh