THI-THIÊN 119 | Bible.is

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề THI-THIÊN 119 | Bible.is, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về THI-THIÊN 119 | Bible.is, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về thi thiên 119 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Phước cho những người trọn-vẹn trong đường-lối mình, Đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va....