Thi Thiên 119 RVV11 - Kinh Thánh Bản Truyền Thống - Biblics

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Thi Thiên 119 RVV11 - Kinh Thánh Bản Truyền Thống - Biblics, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

1. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.

2. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài.

3. Họ không làm điều gian ác,Nhưng đi trong đường lối Ngài.

4. Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của ChúaĐể chúng con cẩn thận giữ lấy.

5. Ôi! Ước gì đường lối con được vững chắcĐể con tuân giữ các luật lệ Chúa!

6. Khi con chú tâm vào các điều răn ChúaThì con chẳng bị hổ thẹn.

7. Khi con học các phán quyết công chính của ChúaThì con ca ngợi Chúa với lòng ngay thật.

8. Con sẽ tuân giữ các luật lệ Chúa,Xin đừng bao giờ từ bỏ con.

9. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?Phải cẩn thận theo lời Chúa.

10. Con hết lòng tìm kiếm Chúa,Đừng để con lạc khỏi các điều răn Chúa.

11. Con giấu lời Chúa trong lòng conĐể con không phạm tội cùng Chúa.

12. Lạy Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng Ngài.Xin dạy con các luật lệ Ngài!

13. Con lấy môi con thuật lạiCác phán quyết miệng Chúa truyền ra.

14. Con vui thích con đường chứng ước của Chúa,Hơn vui hưởng vinh hoa phú quý.

15. Con sẽ suy ngẫm kỷ cương Chúa,Chú tâm vào đường lối của Ngài.

16. Con ưa thích luật lệ ChúaSẽ không quên lời của Ngài.

17. Xin Chúa ban ơn lành cho đầy tớ ChúaĐể con được sống và vâng giữ lời Ngài.

18. Xin Chúa mở mắt conĐể con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.

19. Con là khách lạ trên đất;Xin chớ giấu con các điều răn Chúa.

20. Linh hồn con hằng khao khát mỏi mònVề các phán quyết của Chúa.

21. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ bị nguyền rủa,Đi sai lạc khỏi các điều răn của Chúa.

22. Xin lăn khỏi con nỗi sỉ nhục và khinh bỉ,Vì con vâng giữ các chứng ước Chúa.

23. Dù các vua chúa ngồi bàn mưu chống lại con,Nhưng đầy tớ Chúa cứ suy ngẫm luật lệ Ngài.

24. Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con,Cũng là những cố vấn cho con.

25. Linh hồn con dính vào bụi đất,Xin khiến con sống lại theo lời Chúa.

26. Con đã tỏ bày với Chúa đường lối con và Chúa đã đáp lời;Xin dạy con các luật lệ Ngài.

27. Xin cho con hiểu được con đường kỷ cương của Chúa,Thì con sẽ suy ngẫm các công việc kỳ diệu của Ngài.

28. Linh hồn con ưu sầu, tuôn tràn giọt lệ;Xin khiến con mạnh mẽ nhờ lời của Chúa.

29. Xin khiến con tránh xa con đường dối trá,Và làm ơn dạy con luật pháp của Ngài.

30. Con đã chọn con đường chân thật,Đặt phán quyết của Chúa trước mặt con.

31. Đức Giê-hô-va ôi! Con gắn bó với các chứng ước Chúa:Xin đừng để con bị hổ thẹn.

32. Khi Chúa mở rộng lòng con,Thì con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa.

33. Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho conThì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng.

34. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữVà hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài.

35. Xin khiến con đi trong con đường điều răn của ChúaVì con yêu thích con đường ấy.

36. Xin khiến lòng con hướng về chứng ước ChúaChứ đừng hướng về lợi lộc bất chính.

37. Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa;Nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.

38. Xin Chúa khiến lời Chúa được ứng nghiệm cho đầy tớ Ngài,Tức là người kính sợ Chúa.

39. Xin cất khỏi con nỗi sỉ nhục mà con sợ hãi,Vì phán quyết của Chúa thật tốt lành.

40. Con mong ước các kỷ cương Chúa biết bao!Xin khiến con được sống trong sự công chính của Ngài.

41. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến với con,Tức là sự cứu rỗi của Ngài, theo lời phán hứa của Ngài!

42. Vậy con sẽ đối đáp với kẻ làm sỉ nhục con,Vì con tin vào lời Chúa.

43. Xin đừng cất khỏi miệng con lời của chân lý,Vì con đặt niềm hi vọng nơi phán quyết của Chúa.

44. Con sẽ luôn vâng giữ luật pháp ChúaCho đến đời đời vô cùng.

45. Con sẽ bước đi cách ung dung,Vì đã tìm kiếm kỷ cương của Chúa.

46. Con sẽ rao truyền chứng ước Chúa trước các vuaMà không hổ thẹn chút nào.

47. Con vui thích các điều răn ChúaVì con yêu mến chúng.

48. Con giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà con yêu mếnVà suy ngẫm các luật lệ Ngài.

49. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán với đầy tớ Chúa,Vì nhờ lời ấy, Ngài khiến con hi vọng.

50. Lời Chúa làm cho con được sống lại,Đó là nguồn an ủi con trong cơn hoạn nạn.

51. Kẻ kiêu ngạo không tiếc lời chế nhạo con,Nhưng con không xây bỏ luật pháp Chúa.

52. Lạy Đức Giê-hô-va, con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài,Nên con được an ủi.

53. Con phẫn nộ, bất bìnhKhi kẻ ác từ bỏ luật pháp Chúa.

54. Các luật lệ Chúa là bài ca của conTrong cuộc đời lữ khách.

55. Lạy Đức Giê-hô-va, ban đêm con nhớ lại danh NgàiVà vâng giữ luật pháp Ngài.

56. Con được hưởng phước lànhVì con vâng giữ các kỷ cương của Chúa.

57. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con;Con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài.

58. Con đã hết lòng cầu khẩn ơn lành của Chúa;Xin thương xót con tùy theo lời Chúa.

59. Khi con suy nghĩ về đường lối con,Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.

60. Con nhanh chóng, không hề chậm trễMà vâng giữ các điều răn Chúa.

61. Dây kẻ ác đã giăng bẫy hại con,Nhưng con không quên luật pháp Chúa.

62. Nửa đêm, con thức dậy để cảm tạ Chúa,Vì các phán quyết công chính của Ngài.

63. Con là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,Và của những ai tuân theo các kỷ cương của Ngài.

64. Lạy Đức Giê-hô-va, khắp đất đầy dẫy sự nhân từ Ngài;Xin dạy con các luật lệ Ngài.

65. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi đầy tớ NgàiTheo như lời Ngài.

66. Xin dạy con tri thức và sự phán đoán đúng đắnVì con tin vào các điều răn Chúa.

67. Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạcNhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa.

68. Chúa là thiện và luôn ban ơn lành;Xin dạy con các luật lệ Ngài.

69. Kẻ kiêu ngạo dùng lời dối trá bôi nhọ con,Nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ kỷ cương của Chúa.

70. Lòng của chúng chai lì, dày như mỡ,Nhưng con yêu thích luật pháp của Chúa.

71. Hoạn nạn là điều tốt cho con,Nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa.

72. Luật pháp truyền phán từ miệng ChúaThật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc.

73. Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con;Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài.

74. Những người kính sợ Chúa sẽ vui mừng khi thấy con,Vì con đặt hi vọng nơi lời Ngài.

75. Lạy Đức Giê-hô-va, con biết rằng sự phán xét của Ngài là công chínhVà bởi sự thành tín mà Ngài làm cho con bị khổ nạn.

76. Nguyện sự nhân từ Chúa an ủi conTheo như lời Chúa đã hứa với đầy tớ Ngài.

77. Nguyện lòng thương xót của Chúa đến với con để con được sống,Vì con yêu thích luật pháp Ngài.

78. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹnVì chúng dùng sự giả dối mà xuyên tạc con;Nhưng con sẽ suy ngẫm kỷ cương của Chúa.

79. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại với con.Thì họ sẽ hiểu biết chứng ước Ngài.

80. Nguyện lòng con được trọn vẹn trong các luật lệ ChúaĐể con không bị hổ thẹn.

81. Linh hồn con mòn mỏi vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa;Con hi vọng nơi lời Ngài.

82. Mắt con hao mòn vì mong ước lời Chúa;Con tự nhủ: “Đến bao giờ Ngài mới an ủi con?”

83. Vì con trở thành như bầu da bị khói bám đen,Nhưng con không quên các luật lệ Chúa.

84. Đầy tớ Chúa phải chịu đựng cho đến bao giờ?Chừng nào Chúa mới trừng phạt những kẻ bắt bớ con?

85. Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại con,Là điều không theo luật pháp của Chúa.

86. Các điều răn Chúa là thành tín;Xin Chúa giúp đỡ con vì người ta vu khống để bắt bớ con.

87. Thiếu chút nữa chúng tiêu diệt con khỏi mặt đất.Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương của Chúa.

88. Xin làm cho con được sống theo lòng nhân từ của Chúa,Thì con sẽ tuân giữ chứng ước từ miệng Chúa.

89. Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lậpĐời đời trên trời.

90. Sự thành tín Chúa trường tồn từ đời nầy qua đời kia.Chúa đã lập quả đất và nó luôn vững bền.

91. Theo phán quyết của Chúa, các điều đó còn đứng vững đến hôm nay,Vì muôn vật đều là đầy tớ Ngài.

92. Nếu luật pháp Chúa không phải là điều con yêu thíchThì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn rồi.

93. Con chẳng hề quên kỷ cương của ChúaVì nhờ đó, Chúa làm cho con được sống.

94. Con thuộc về Chúa, xin cứu conVì con tìm kiếm kỷ cương của Ngài.

95. Kẻ ác rình rập để giết con,Nhưng con chú tâm vào các chứng ước Chúa.

96. Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng,Nhưng luật pháp Chúa là vô cùng vô tận.

97. Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao!Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy.

98. Các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con,Vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn.

99. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con,Vì con suy ngẫm các chứng ước Chúa.

100. Con thông hiểu hơn các bậc lão thành,Vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa.

101. Con giữ chân con tránh mọi đường tàĐể con tuân theo lời của Chúa.

102. Con không xây bỏ các phán quyết Chúa,Vì Chúa đã dạy dỗ con.

103. Lời Chúa ngọt họng con dường bao!Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!

104. Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng;Vì vậy con ghét mọi đường giả dối.

105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con,Ánh sáng cho đường lối con.

106. Con đã thề và cam kết rằng,Con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.

107. Đức Giê-hô-va ôi! Con bị khốn khổ tột cùng;Xin làm cho con được sống nhờ lời của Ngài.

108. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chấp nhận tế lễ tự nguyện bằng lời ca ngợi của con,Và dạy dỗ con các phán quyết của Ngài.

109. Mạng sống con luôn đối diện với hiểm nguy,Nhưng con không quên luật pháp Chúa.

110. Kẻ ác gài bẫy hại con,Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương Chúa.

111. Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con,Vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con.

112. Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa,Mãi mãi và cho đến cuối cùng.

113. Con ghét những kẻ hai lòng,Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.

114. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con;Con hi vọng nơi lời Chúa.

115. Nầy kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta!Để ta tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

116. Xin Chúa nâng đỡ con theo lời Chúa hứa để con được sống;Xin đừng để con bị hổ thẹn khi con đặt hi vọng nơi Ngài.

117. Xin nâng đỡ con và ban bình an cho con;Để con luôn chú tâm về các luật lệ Chúa.

118. Chúa từ chối những kẻ đi sai lạc luật lệ Chúa,Vì thói lừa dối của chúng chỉ vô ích mà thôi.

119. Chúa loại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã;Vì thế, con yêu mến các chứng ước của Chúa.

120. Da thịt con rởn ốc vì sợ hãi Chúa,Cũng run sợ trước sự phán xét của Ngài.

121. Con đã làm điều ngay thẳng và công chính;Xin đừng phó con cho kẻ áp bức con.

122. Xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho đầy tớ Ngài;Xin đừng để kẻ kiêu ngạo áp bức con.

123. Mắt con mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi,Và lời công chính của Chúa.

124. Xin đãi đầy tớ Chúa theo lòng nhân từ Ngài,Và dạy con các luật lệ Ngài.

125. Con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sángĐể con thông hiểu các chứng ước của Ngài.

126. Thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến,Vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài.

127. Con yêu mến điều răn Chúa hơn vàng,Thậm chí hơn cả vàng ròng.

128. Thật vậy, con nhận biết tất cả kỷ cương của Chúa về muôn vật là đúng;Và con ghét mọi đường lối giả dối.

129. Chứng ước Chúa thật diệu kỳCho nên lòng con giữ lấy.

130. Sự giảng giải Lời Chúa đem lại ánh sáng,Ban sự thông hiểu cho người thật thà.

131. Con mở miệng và khát khao,Vì mong ước điều răn của Chúa.

132. Xin Chúa đoái trông và thương xót con,Như Ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh Chúa.

133. Xin gìn giữ chân con vững bước trong lời Chúa;Đừng để điều ác cai trị con.

134. Xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người,Để con vâng giữ các kỷ cương Chúa.

135. Xin khiến mặt Chúa soi sáng trên đầy tớ Chúa,Và dạy con các luật lệ Ngài.

136. Nước mắt con tuôn ra như suối,Vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa.

137. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là công chính,Sự phán xét của Ngài là ngay thẳng.

138. Chúa ban chứng ước của NgàiTrong sự công chính và thành tín.

139. Lòng sốt sắng làm con bị tiêu hao,Vì kẻ áp bức con đã quên lời Chúa.

140. Lời Chúa rất tinh tuyền,Nên đầy tớ Chúa yêu mến lời ấy.

141. Con nhỏ bé, bị khinh khiNhưng con không quên các kỷ cương Chúa.

142. Sự công chính của Chúa là sự công chính đời đời,Luật pháp Chúa là chân thật.

143. Dù gian truân và sầu khổ đổ trên con,Con vẫn yêu thích các điều răn Chúa.

144. Chứng ước Chúa là công chính đời đời.Xin ban cho con sự thông hiểu để con được sống.

145. Lạy Đức Giê-hô-va, con hết lòng kêu cầu Ngài, xin đáp lời con;Con sẽ vâng giữ luật lệ Ngài.

146. Con kêu cầu Chúa, xin cứu conThì con sẽ giữ các chứng ước Ngài.

147. Con thức trước rạng đông và kêu cầu;Con hi vọng nơi lời Chúa.

148. Suốt các canh đêm, mắt con mở raĐể suy ngẫm lời Chúa.

149. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con tùy theo lòng nhân từ Ngài;Xin cho con được sống tùy theo phán quyết Ngài.

150. Những kẻ có mưu đồ độc ác đến bách hại con;Chúng sống xa luật pháp của Chúa.

151. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn ở gần con,Và các điều răn Ngài là chân thật.

152. Từ xưa, qua chứng ước Chúa, con biết rõNgài lập các điều răn ấy cho đến đời đời.

153. Xin Chúa đoái xem nỗi khốn khổ của con và giải cứu con,Vì con không quên luật pháp của Ngài.

154. Xin Chúa bênh vực lý lẽ con và cứu chuộc con;Cũng khiến con được sống theo lời Chúa hứa.

155. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác,Vì chúng không tìm kiếm các luật lệ Chúa.

156. Đức Giê-hô-va ôi, lòng thương xót Ngài thật bao la!Xin khiến con được sống tùy theo luật lệ Ngài.

157. Kẻ bắt bớ và thù địch của con thật nhiều,Nhưng con không xây bỏ các chứng ước Chúa.

158. Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúngVì chúng không vâng giữ lời Chúa.

159. Xin Chúa thấy lòng con yêu mến kỷ cương Chúa biết bao!Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con được sống tùy theo lòng nhân từ Ngài.

160. Toàn bộ lời Chúa là chân thật;Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời.

161. Các vua chúa bắt bớ con vô cớ,Nhưng lòng con kính sợ lời Ngài.

162. Con vui vẻ về lời ChúaGiống như người thu được nhiều chiến lợi phẩm.

163. Con chán ghét và kinh tởm điều dối trá,Nhưng con yêu mến luật pháp Chúa.

164. Mỗi ngày con ca ngợi Chúa bảy lầnVề các luật lệ công chính của Ngài.

165. Người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an vô sự;Chẳng có điều gì làm cho họ vấp ngã.

166. Lạy Đức Giê-hô-va, con hi vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài,Và con làm theo các điều răn Ngài.

167. Linh hồn con vâng giữ các chứng ước Chúa;Con yêu mến các chứng ước ấy vô cùng.

168. Con vâng giữ kỷ cương và chứng ước Chúa,Vì mọi đường lối con đều bày tỏ trước mặt Ngài.

169. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu cầu của con thấu đến Ngài.Xin ban cho con sự thông sáng theo lời Chúa hứa!

170. Nguyện lời cầu khẩn con thấu đến trước mặt Chúa;Xin giải cứu con tùy theo lời Ngài.

171. Nguyện môi miệng con tuôn trào lời ca ngợi,Vì Chúa dạy con các luật lệ Ngài.

172. Nguyện lưỡi con ca tụng về lời Chúa,Vì tất cả điều răn Ngài là công chính.

173. Nguyện tay Chúa phù hộ con,Vì con đã chọn đi theo các kỷ cương Chúa.

174. Lạy Đức Giê-hô-va, con mong ước sự cứu rỗi của Chúa,Và con yêu thích luật pháp của Ngài.

175. Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Chúa;Xin các phán quyết của Ngài giúp đỡ con.

176. Con lầm đường như chiên lạc lối; xin Chúa tìm kiếm đầy tớ Ngài,Vì con không quên điều răn của Ngài.

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Thi Thiên 119 RVV11 - Kinh Thánh Bản Truyền Thống - Biblics, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về thi thiên 119 . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Bài viết về Thi Thiên 119 RVV11 - Kinh Thánh Bản Truyền Thống - Biblics. Đang cập nhật...