Thread - Drill & Tap Chart

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Thread - Drill & Tap Chart, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

METRIC THREAD - Drill & Tap Chart

M1 x 0.25

0.75

M3.5 x 0.6

2.90

M12 x 1.75

10.20

M36 x 4

32.00

M1.1 x 0.25

0.85

M4 x 0.7

3.30

M14 x 2

12.00

M39 x 4

35.00

M1.2 x 0.25

0.95

M4.5 x 0.75

3.70

M16 x 2

14.00

M42 x 4.5

37.50

M1.4 x 0.3

1.10

M5 x 0.8

4.20

M18 x 2.5

15.50

M45 x 4.5

40.50

M1.6 x 0.35

1.25

M6 x 1

5.00

M20 x 2.5

17.50

M48 x 5

43.00

M1.8 x 0.35

1.45

M7 x 1

6.00

M22 x 2.5

19.50

M52 x 5

47.00

M2 x 0.4

1.60

M8 x 1.25

6.80

M24 x 3

21.00

M56 x 5.5

50.50

M2.2 x 0.45

1.75

M9 x 1.25

7.80

M27 x 3

24.00

M60 x 5.5

54.50

M2.5 x 0.45

2.05

M10 x 1.5

8.50

M30 x 3.5

26.50

M64 x 6

58.00

M3 x 0.5

2.50

M11 x 1.5

9.50

M33 x 3.5

29.50

M68 x 6

62.00

M4 x 0.35

3.60

M10 x 0.75

9.25

M16 x 1

15.0

M24 x 1.5

22.5

M4 x 0.5

3.50

M10 x 1

9.0

M16 x 1.5

15.0

M24 x 2

22.0

M5 x 0.5

4.50

M10 x 1.25

8.8

M18 x 1

17.0

M26 x 1.5

24.5

M6 x .5

5.50

M11 x 1

10.0

M18 x 2

16.0

M27 x 1.5

25.5

M6 x .75

5.25

M12 x .75

11.25

M20 x 1

19.0

M27 x 2

25.0

M7 x .75

6.25

M12 x 1

11.0

M20 x 1.5

18.5

M28 x 1.5

26.5

M8 x .5

7.50

M12 x 1.5

10.5

M20 x 2

18.0

M30 x 1.5

28.5

M8 x .75

7.25

M14 x 1

13.0

M22 x 1

21.0

M30 x 2

28.0

M8 x 1

7.00

M14 x 1.25

12.8

M22 x 1.5

20.5

M33 x 2

31.0

M9 x 1

8.00

M14 x 1.5

12.5

M22 x 2

20.0

M36 x 3

33.0

Steven L Henderson's Cutting Edge Designs

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Thread - Drill & Tap Chart, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về m8 to standard . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Bài viết về Thread - Drill & Tap Chart. Đang cập nhật...