Tính thể tích của một hình lập phương co chu vi đáy là 16dm.

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Tính thể tích của một hình lập phương co chu vi đáy là 16dm., nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

HOC24

Lớp học

Môn học

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Khối lớp

Tính thể tích của một hình lập phương co chu vi đáy là 16dm.

Tích thể tích của 1 cái thùng hình lập phương có chu vi đáy là 16dm?

Một hình lập phương có chu vi đáy là 18 cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó

một hình lập phương có chu vi đáy là 18 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó.

Một hình lập phương có chu vi mặt đáy là 30 dm tính thể tích hình lập phương đó

một hình lập phương có chu vi đáy là 18cm tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương

một hình hộp chữ nhật có chiều dài 0.9m, chiều rộng 0.25m,chiều cao 0.5m.Một hình lập phương có chu vi đáy bằng chu vi đáy của hình hộp chữ nhật.

a)Tính thể tích hình hộp chữ nhật

b)tính thể tích hình lập phương

1 hình lập phương có chu vi đáy là 18cm. Tính thể tích của hình lập phương

1 hình lập phương có chu vi đáy là 18cm. Tính thể tích của hình lập phương

1 hình lập phương có chu vi đáy là 18 cm . Tính thể tích của hình lập phương

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Tính thể tích của một hình lập phương co chu vi đáy là 16dm., mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới bài viết này nhằm tổng hợp các kiến thức về tìm 50 thể tích của hình lập phương . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Tính thể tích của một hình lập phương co chu vi đáy là 16dm.