Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề công thức chuyển đổi w sang dbm hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Decibel-milliwatt (dBm) - RapidTables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 26160 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Decibel-milliwatt (dBm) - RapidTables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

 • Xem Ngay


2. Máy tính chuyển đổi Watts sang dBm - rapidtables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 1/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 92047 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Máy tính chuyển đổi Watts sang dBm - rapidtables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Máy tính chuyển đổi dBm sang watt Làm thế nào để chuyển đổi watt sang dBm. Công suất P (dBm) tính bằng dBm bằng 10 lần logarit cơ số 10 của 1000 lần công suất P (W) tính bằng oát (W) chia cho 1 oát (W):. P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (1000 ⋅ P (W) / 1W) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W) + 30. vì vậy . 1W = 30dBm. Thí dụ ......

 • Xem Ngay


3. Chuyển đổi Công suất, dBm

 • Tác giả: www.convertworld.com

 • Ngày đăng: 18/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 73228 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chuyển đổi Công suất, dBm. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhập số dBm (dBm) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng. Milliwatt Watt (W) Kilowatt (kW) Megawatt (MW) Joule trên giây (J/s) Mã lực (hp) Mã lực hệ mét Công suất điện Công suất nồi hơi Foot-pounds trên phút Foot-pounds trên giây dBm (dBm) Calo trên giờ Kilôcalo ......

 • Xem Ngay


4. Máy tính chuyển đổi dBm sang watt - RapidTables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 8/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 68091 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Máy tính chuyển đổi dBm sang watt - RapidTables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Máy tính chuyển đổi Watts sang dBm Làm thế nào để chuyển đổi dBm sang watt. Việc chuyển đổi công suất từ dBm sang watt được đưa ra bởi công thức: P (W) = 1W ⋅ 10 ( P (dBm) / 10) / 1000 = 10 (( P (dBm) - 30) / 10) Thí dụ. Chuyển đổi 43dBm sang watt: P (W) = 1W ⋅ 10 (43dBm / 10) / 1000 = 19,9526W...

 • Xem Ngay


5. Decibel-milliwatt (dBm) - RapidTables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 18/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 16037 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Decibel-milliwatt (dBm) - RapidTables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để chuyển đổi công suất tính theo dBm sang watt (W). Công suất tính bằng oát ( P (W)) bằng 10 tăng công suất tính bằng dBm ( P (dBm)) trừ đi 30dB chia cho 10: P (W) = 1W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10) Ví dụ: công suất tính bằng watt để tiêu thụ điện năng là 40dBm? Giải pháp ......

 • Xem Ngay


6. dBW (Decibel-Watt) - RapidTables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 14/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 37834 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về dBW (Decibel-Watt) - RapidTables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để chuyển đổi dBW sang dBm. Cách chuyển đổi công suất tính theo dBW sang dBm. Công suất tính bằng dBm bằng logarit cơ số 10 của công suất tính bằng watt (W): P (dBm) = P (dBW) + 30 . Ví dụ: công suất tiêu thụ là 20dBW tính bằng dBm? Giải …...

 • Xem Ngay


7. Convert Power, dBm

 • Tác giả: www.convertworld.com

 • Ngày đăng: 2/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 50994 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Convert Power, dBm. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Share dBm (dBm), power. dBm is an abbreviation for the power ratio in decibel (dB) of the measured power referenced to one milliwatt (mW). It is used in radio, microwave and fiber optic work as a convenient measure of absolute power because of its capability to express both very large and very small values in a short form. dBm (or dBmW) and dBW are independent of …...

 • Xem Ngay


8. DBm – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 73 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về DBm – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuyển đổi đơn vị. Mức công suất bằng 0 dBm tương ứng với công suất 1 milliwatt. Mức tăng 10 dB tương đương với mức tăng công suất gấp 10 lần. Mức tăng 3 dB tương đương với tăng gấp đôi công suất, có nghĩa là mức 3 dBm tương ứng với công suất 2 mW. Tương tự, cho ......

 • Xem Ngay


9. Sự khác nhau của dB, dBm, dBw dBd, dBi, dBc | by …

 • Tác giả: medium.com

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 52145 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: dBm là gì? dBi là gì? Hay decibel là gì? Có bao giờ bạn gặp những này và tự hỏi chúng là gì hay chưa? Thực ra không chỉ có ba đơn vị này…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2019-04-16 · Tương tự, dBw cũng là đơn vị công suất thuần túy nhưng được chuyển đổi từ dạng khác sang, ở đây là W: chẳng hạn 1W –> 10lg(1) = 0dBW; 2W = 3dBW. dBi, dBd ......

 • Xem Ngay


10. Máy tính chuyển đổi dBm sang mW - rapidtables.org

 • Tác giả: www.rapidtables.org

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 85330 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Máy tính chuyển đổi dBm sang mW - rapidtables.org. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Máy tính chuyển đổi mW sang dBm Làm thế nào để chuyển đổi dBm sang mW. Sự chuyển đổi công suất của dBm thành mW được cho bởi công thức: P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10) Vì vậy, 1dBm = 1,258925mW. Thí dụ. Chuyển đổi từ 13dBm sang miliwat: P (mW) = 1mW ⋅ …...

 • Xem Ngay


11. Hướng dẫn Decibel: dB và dBm so với Gain và Milliwatts - FMUSER

 • Tác giả: vi.fmuser.net

 • Ngày đăng: 1/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 25700 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hướng dẫn Decibel: dB và dBm so với Gain và Milliwatts - FMUSER. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2019-10-09 · Các công thức quản trị sử dụng phép nhân và chia các giá trị công suất và công suất tuyến tính, yêu cầu chuyển đổi dB và / hoặc dBm đầu tiên thành số tuyến tính (tỷ lệ khuếch đại và mW) bằng cách sử dụng các phản xạ, thực hiện các phép tính theo tầng, sau đó chuyển đổi kết quả trở lại thành dB và ......

 • Xem Ngay


Dbm Là Gì – Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc

12. Dbm Là Gì – Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc

 • Tác giả: hocviencanboxd.edu.vn

 • Ngày đăng: 19/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 24358 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: 1. dBm, dBwdBm là đơn vị công suất thuần túy (không so sánh). Cách tính 1dBm=10log(PmW/1mW)Ví dụ: Công suất phát của thiết bị là 10W, biểu diễn dạng dBm là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. dBm, dBwdBm là đơn vị công suất thuần túy (không so sánh). Cách tính 1dBm=10log (PmW/1mW) Ví dụ: Công suất phát của thiết bị là 10W, biểu diễn dạng dBm là 10lg (10000/1)=40dBm.Tương tự, dBW cũng là đơn vị công suất thuần túy, nhưng được chuyển đổi từ W sang. Vd: 1W –> 10lg (1 ......

 • Xem Ngay


Chuyển đổi dbm, dbw và watts | Find,collectibles and Share

13. Chuyển đổi dbm, dbw và watts | Find,collectibles and Share

 • Tác giả: tudonghoak30.wordpress.com

 • Ngày đăng: 24/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 99373 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: dBm – dBw Watts conversion chart Bài viết giới thiệu bảng chuyển đổi giữa các đại lượng công suất đo bằng dBm – dBw và đại lượng công suất chung đo bằng watts. dBm và dBW được sử dụng r…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2009-08-24 · dBW – là công suất tương đối biểu diễn bằng decibel theo watt. Từ đó có thể thấy mức 10 dBm là 10 dB trên 1 milliwatt, tức là bằng 10 mW. Tương tự mức 20 dBW bằng 100 lần của 1 watt, tức là bằng 100 watts. Dưới đây là bảng …...

 • Xem Ngay


Chia sẻ Dbm Là Gì – Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc

14. Chia sẻ Dbm Là Gì – Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc

 • Tác giả: hakitoithuong.vn

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 62568 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Review Link Dbm Là Gì – Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc là ý tưởng trong nội dung hiện tại của Tên game hay Hakitoithuong.vn. Theo ... Đọc tiếp

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì vậy để chuyển đổi qua lại thì cách dễ dàng nhất là chuyển về dạng tuyến tính rồi đổi ngược lại. Ví dụ 1.5dB = ? dBm. Ta chuyển 1.5dB sang W bằng 10^ (1.5/10) = 1.4125W, đổi sang mW được 1412.5 mW, đổi ngược lại dBm 10*log (1412.5) = 31.5 dBmCách làm như vậy tuy dài nhưng ......

 • Xem Ngay


Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc - Thienmaonline

15. Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc - Thienmaonline

 • Tác giả: thienmaonline.vn

 • Ngày đăng: 11/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 70941 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Cac don vi thuong dung trong nganh vien thong (dB, dBm, dBw dBd, dBi, dBc) | Các đơn vị thường dùng trong ngành viễn thông (dB, dBm, dBw dBd, dBi, dBc) Tiếng Việt...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. dBm, dBwdBm là đơn vị công suất thuần túy ... dBW cũng là đơn vị công suất thuần túy, nhưng được chuyển đổi từ W sang. Vd: 1W –> 10lg(1) = 0dBW ; 2W = 3dBW.2. dBi, dBddBi và dBd đều là các đơn vị biểu diễn độ lợi công suất (power gain) của antenna, nhưng có tham chiếu khác nhau.dBi so sánh power gain của antenna với ......

 • Xem Ngay


Các Đơn Vị Thường Dùng Trong ngành Viễn thông (dB, dBm, dBw …

16. Các Đơn Vị Thường Dùng Trong ngành Viễn thông (dB, dBm, dBw …

 • Tác giả: tongquanvienthong.blogspot.com

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 3774 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Blog chia sẻ kiến thức về viễn thông

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2012-02-16 · 1. dBm, dBw dBm là đơn vị công suất thuần túy (không so sánh). Cách tính 1dBm=10log(PmW/1mW) Ví dụ: Công suất phát của thiết bị là 10W, biểu diễn dạng dBm là 10lg(10000/1)=40dBm. Tương tự, dBW cũng là đơn vị công suất thuần túy, nhưng được chuyển đổi từ W sang. Vd: 1W –> 10lg(1 ......

 • Xem Ngay


17. Sự khác biệt giữa db và dbm là gì? - FMUSER

 • Tác giả: vi.fmuser.org

 • Ngày đăng: 18/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 7077 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự khác biệt giữa db và dbm là gì? - FMUSER. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: dBm là một sức mạnh mà các giá trị tuyệt đối của các đơn vị, công thức tính là: giá trị điện 10lg / 1mW. Ví dụ: Nếu sức mạnh truyền 1mW, theo đơn vị dBm sau khi giá trị chuyển đổi cần được: 10 lg 1mW / 1mW = 0dBm; cho 40W quyền lực, sau đó 10 lg (40W / 1mW) = 46dBm....

 • Xem Ngay


18. Làm thế nào để xác định và phân biệt dB, dBm ... - FMUSER

 • Tác giả: vi.fmuser.net

 • Ngày đăng: 29/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 1449 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Làm thế nào để xác định và phân biệt dB, dBm ... - FMUSER. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-04-28 · Mô hình đơn vị dBm biểu thị một mức công suất tuyệt đối được đo bằng decibel và được tham chiếu đến 1 milliwatt (mW). Để chuyển đổi từ công suất tuyệt đối "P" (tính bằng watt) sang dBm, hãy sử dụng công thức dBm = 10 * log (P / …...

 • Xem Ngay


19. Máy tính chuyển đổi Watts sang kilowatts (kW)

 • Tác giả: kylabs.net

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 19636 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Máy tính chuyển đổi Watts sang kilowatts (kW). Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Máy tính chuyển đổi kW sang watt. Làm thế nào để chuyển đổi watt sang kilowatt. 1kW = 1000W. Công thức chuyển đổi watt sang kilowatt. Công suất tính bằng kilowatt P (kW) bằng công suất tính bằng watt P (W) chia cho 1000: P (kW) = P (W) / 1000. Thí dụ. Chuyển đổi 1300W sang kilowatt: P (kW ......

 • Xem Ngay


1Kv Bằng Bao Nhiêu V, W, Mv, Kw, Mw Đổi Ra W Sang W (Miliwatt …

20. 1Kv Bằng Bao Nhiêu V, W, Mv, Kw, Mw Đổi Ra W Sang W (Miliwatt …

 • Tác giả: sentory.vn

 • Ngày đăng: 13/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 86052 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Đơn vị oát được đặt theo tên của James Watt, người phát minh ra động cơ hơi nước.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-04-08 · Làm thế nào để chuyển đổi watt sang jun. E (J) = P (W) ⋅ t (s) Làm thế nào để chuyển đổi watt sang mã lực. P (HP) = P (W) / 746. Làm thế nào để chuyển đổi watt sang kVA. Công suất thực P tính bằng oát (W) bằng 1000 lần công …...

 • Xem Ngay


Bình luận về bài viết