Giới thiệu website PhoHen trực thuộc công ti PhoHen:

Tên Website: PhoHen

Giới thiệu công ti PhoHen: Công ty PhoHen thành lập vào ngày 02/09/2000. Với sứ mệnh đem đến kiến thức cho người đọc, chúng tôi hướng đến chọn lọc các kiến thức theo những chủ đề mà mọi người quan tâm và tổng hợp các kiến thức đó dưới dạng các bài viết như "top 10 ... ","top 20". Từ đó người đọc sẽ có những cái nhìn bao quát hơn, rộng hơn và chuyên sâu hơn theo từng chủ đề. Hơn nữa, đội ngũ biên tập viên đều biên soạn bài viết hàng ngày và cập nhật ngay trên trang web PhoHen. Sau khi ra đời được 20 năm, website của chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người đọc, tỉ lệ giữ chân người dùng rất lớn. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc và trong tương lai ,chúng tôi sẽ tiếp tục tạo dựng kiến thức cũng như đem đến các bài viết chất lượng hơn

Tên miền: https://phohen.com

Khẩu hiệu: PhoHen — Trang chủ | PhoHen | Top kiến thức chọn lọc | Mới nhất, tốt nhất

Facebook: https://www.facebook.com/phohencom

Gmail: https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&[email protected]

Phone number: +84356155802

Twitter: https://twitter.com/phohencom

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phohencom

Pinterest: https://www.pinterest.com/phohencom

Google Map: https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x31358dd59fafebb7:0xe82573d60ba41e63?source=g.page.m._

Github: https://github.com/PhoHen

Google’s website: https://pho-hen.business.site

Linked Intro: https://www.linkedin.com/posts/phohencom_introduction-of-phohen-website-under-phohen-activity-6876106731672469504-8cbS

Quora Introduce: https://www.quora.com/What-are-some-information-about-the-PhoHen-company/answer/Th%E1%BA%AFng-%C4%90%E1%BB%97-%C4%90%E1%BB%A9c-1?ch=10&oid=325607356&share=01a5640f&srid=hOxxyy&target_type=answer

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsJee9QvaM4P1pqvDZ-O18A

Youtube introduce video : https://www.youtube.com/watch?v=bMbi4_Jfe-U

Reddit: https://www.reddit.com/user/PhoHenCom/

slashdo: https://slashdot.org/phohencom

Flickr: https://www.flickr.com/people/[email protected]/

photobucket: https://app.photobucket.com/u/PhoHenCom

digg: https://digg.com/@thang-do-duc

yelp: https://www.yelp.com/user_details?fsid=UwYYEOE7N_EOO3tgbg2ojg&userid=e8qU_KLzNqd3Toa9gI-ADw

scribd: https://www.scribd.com/user/597169508/PhoHen

Medium’s Giới thiệu: https://phohencom.medium.com/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-website-phohen-tr%E1%BB%B1c-thu%E1%BB%99c-c%C3%B4ng-ti-phohen-26590b69742f

Medium: https://medium.com/@phohencom/

Địa Chỉ: Thuận Thiên, Hải Phòng, 18000, Việt Nam

Zip code: 18000

Các danh mục của trang web PhoHen:

+ Home: https://phohen.com/

+ Lastest: https://phohen.com/lastest

+ Top view: https://phohen.com/top-view