Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề sự thụ tinh wiki hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Thụ tinh – Wikipedia tiếng Việt

1. Thụ tinh – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 78319 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thụ tinh – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái . Ở động vật, giao tử đực là tinh trùng, còn giao tử cái là trứng; ở thực vật: giao tử đực thường là tinh tử, còn giao tử cái là noãn. Kết quả của thụ tinh là sự dung hợp giữa giao tử đực với giao tử cái, từ đó tạo ra hợp tử, phát triển thành ...• Có thể nói khái niệm "thụ tinh" đã được...

 • Xem Ngay


2. /search?q=Aristoteles%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 20/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6638 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Aristoteles%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aristoteles...

 • Xem Ngay


3. /search?q=Thụ%20tinh%20trong%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 3/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 83951 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Thụ%20tinh%20trong%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: thụ tinh trong...

 • Xem Ngay


4. /search?q=Thụ%20tinh%20ngoài%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 24963 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Thụ%20tinh%20ngoài%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: thụ tinh ngoài...

 • Xem Ngay


5. /search?q=Thụ%20tinh%20nhân%20tạo%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 28/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 13713 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Thụ%20tinh%20nhân%20tạo%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: thụ tinh nhân tạo...

 • Xem Ngay


6. /search?q=Cá%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 24/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94597 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Cá%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cá...

 • Xem Ngay


7. /search?q=Cá%20wikipedia&form=WIKIRE

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 15390 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về /search?q=Cá%20wikipedia&form=WIKIRE. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cá...

 • Xem Ngay


8. https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fertilisation

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 9/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 81148 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/fertilisation. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “fertilization”...

 • Xem Ngay


9. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fertilization#Mammalian_fertilization

 • Tác giả: null

 • Ngày đăng: 2/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 44296 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fertilization#Mammalian_fertilization. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fertilization#Mammalian fertilization...

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh - wivi.wiki

10. Sự thụ tinh - wivi.wiki

 • Tác giả: wivi.wiki

 • Ngày đăng: 11/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68514 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Thụ tinh hoặc thụ tinh (xem phần khác biệt về chính tả ), còn được gọi là thụ tinh sinh sản , cộng hưởng và tẩm bổ , [1] là sự hợp nhất của các giao tử để tạo ra một cá thể sinh vật hoặc con cái mới và bắt đầu sự phát triển của nó. Các quá trình như thụ tinh hoặc thụ phấn xảy ra trước khi hợp nhất các giao tử đôi khi cũng được gọi là thụ tinh một cách không chính thức. [2] Chu kỳ thụ tinh và phát triển của cá thể mới được gọi là sinh sản hữu tính . Trong quá trình thụ tinh kép ở cây hạt kín, giao tử đực đơn bội kết hợp với hai nhân cực đơn bội tạo thành nhân nội nhũ sơ cấp tam bội bằng quá trình thụ tinh sinh dưỡng.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh hoặc thụ tinh (xem phần khác biệt về chính tả ), còn được gọi là thụ tinh sinh sản , cộng hưởng và tẩm bổ , [1] là sự hợp nhất của các giao tử để tạo ra một cá thể sinh vật hoặc con cái mới và bắt đầu sự phát triển của nó. Các quá trình như …...

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Fécondation) - VNese.wiki

11. Sự thụ tinh (Fécondation) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 11/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 57319 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Fécondation) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh là giai đoạn sinh sản hữu tính bao gồm sự dung hợp các giao tử, thường là giao tử đực và giao tử cái thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. Nó được Gustave Adolphe Thuret quan sát và mô tả lần đầu tiên vào năm 1854 ở loài tảo nâu Fucus. Năm 1876, Oscar Hertwig đã xuất bản một bài báo chứng minh ......

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Fecundació) - VNese.wiki

12. Sự thụ tinh (Fecundació) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 7/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 21238 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Fecundació) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-03-18 · Sự thụ tinh của noãn hay noãn: giao tử rất khác nhau: con cái lớn và bất động và cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng dự trữ cho hợp tử, còn con đực thì nhỏ và di động ở các cá thể khác nhau. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hai cá thể thụ tinh cho nhau, như ở ốc sên trên cạn (chẳng hạn như Pulmonata ......

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Fecundação) - VNese.wiki

13. Sự thụ tinh (Fecundação) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 30/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 22812 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Fecundação) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự thụ tinh giữa các loài động vật Nói chung, quá trình thụ tinh mang tính đặc hiệu, nghĩa là nó chỉ diễn ra giữa các cá thể của cùng một loài. Nhưng có những trường hợp thụ tinh giữa các cá thể của hai loài gần nhau về mặt tiến hóa. Các cá thể được sinh ra từ ......

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Запліднення) - VNese.wiki

14. Sự thụ tinh (Запліднення) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 24/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 89925 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Запліднення) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-03-26 · Sự thụ tinh, quá trình hữu tính hay amphimixis (tiếng Hy Lạp: ἀμφι- - tiền tố có nghĩa là tương hỗ, lưỡng tính và μῖξις - sự trộn lẫn) (syngamy) - quá trình dung hợp các giao tử (giao tử) của sinh vật động thực vật, là cơ sở của sinh sản hữu tính. Kết quả của sự …...

 • Xem Ngay


15. Sự thụ tinh - wblog.wiki

 • Tác giả: wblog.wiki

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 82939 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh - wblog.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh hoặc thụ tinh (xem phần khác biệt về chính tả ), còn được gọi là thụ tinh sinh sản , cộng hưởng và tẩm bổ , [1] là sự hợp nhất của các giao tử để tạo ra một cá thể sinh vật mới hoặc con cái và bắt đầu sự phát triển của nó. Các quá trình như …...

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (受精) - VNese.wiki

16. Sự thụ tinh (受精) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 12/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 66082 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (受精) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-01-15 · Sự thụ tinh của con người Số lượng tinh trùng có trong tinh dịch mỗi lần xuất tinh thường vào khoảng 100 đến 400 triệu con, nhưng khi xuất tinh vào âm đạo thì khoảng 99% trong số đó bị chết trước khi đến cổ tử cung và có thể đến được tử cung, con số này khoảng vài nghìn đến hàng trăm nghìn, và khoảng ......

 • Xem Ngay


Thụ tinh kép – Wikipedia tiếng Việt

17. Thụ tinh kép – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 10/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 25634 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thụ tinh kép – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh kép là một cơ chế thụ tinh phức hợp của thực vật có hoa.Quá trình này bao hàm sự tham gia của một thể giao tử cái (thể đại giao tử, còn được gọi là bao noãn) với hai giao tử đực (tinh trùng). Nó bắt đầu khi một hạt phấn dính vào đầu nhụy của lá …...

 • Xem Ngay


Thất tình – Wikipedia tiếng Việt

18. Thất tình – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 9/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 46895 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thất tình – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngược lại, phía thụ động chưa được chuẩn bị tốt về tâm lý, thậm chí hoàn toàn bị bất ngờ do đó có thể họ sẽ bị đau đớn, tổn thất nhiều hơn. Sự tổn thương do thất tình đặc biệt dai dẳng khi đó là mối tình đầu. Sau khi chia tay, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn nam giới và họ thường có nhiều ......

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Fertilisation) - VNese.wiki

19. Sự thụ tinh (Fertilisation) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 14/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99448 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Fertilisation) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-01-19 · Sự tiến hóa của quá trình thụ tinh có liên quan đến nguồn gốc của meiosis, vì cả hai đều là một phần của sinh sản hữu tính, có nguồn gốc từ sinh vật nhân thực. Có hai lý thuyết mâu thuẫn nhau về cách thức hình thành quá trình thụ tinh của cặp đôi meiosis. Một là nó tiến hóa từ giới tính nhân sơ (tái tổ ......

 • Xem Ngay


Sự thụ tinh (Fecundación) - VNese.wiki

20. Sự thụ tinh (Fecundación) - VNese.wiki

 • Tác giả: vnese.wiki

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 85269 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh (Fecundación) - VNese.wiki. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự thụ tinh của hợp tử: giao tử rất khác nhau: con cái lớn và bất động và cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng dự trữ cho hợp tử, trong khi con đực nhỏ và di động. Theo các cá nhân tham gia Thụ tinh chéo: thụ tinh trong đó mỗi giao tử đến từ một cá thể khác nhau ......

 • Xem Ngay


21. Sinh sản của con người – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 3/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 33675 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sinh sản của con người – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sinh sản của con người là bất kỳ hình thức sinh sản hữu tính nào dẫn đến sự thụ tinh của con người.Nó thường liên quan đến quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Trong quan hệ tình dục, sự tương tác giữa hệ thống sinh sản nam và nữ dẫn đến việc thụ tinh vào noãn của người phụ nữ bởi tinh trùng của ......

 • Xem Ngay


22. Sự thụ tinh ? Wikipedia Updit.

 • Tác giả: vi.upwiki.one

 • Ngày đăng: 21/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 92181 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự thụ tinh ? Wikipedia Updit.. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự thụ tinh hoặc là thụ tinh (xem sự khác biệt về chính t ả), cũng được biết đến như là thụ tinh sinh sản, thụ tinh, thụ phấn, sự suy kiệt, syngamy và sự ngâm tẩm, là sự hợp nhất của giao tử để tạo ra một cá thể sinh vật hoặc con cái mới và bắt đầu …...

 • Xem Ngay


Sự Thụ Tinh Ở Thực Vật Hạt Kín, Quá Trình Thụ Tinh, Sinh Học 11

23. Sự Thụ Tinh Ở Thực Vật Hạt Kín, Quá Trình Thụ Tinh, Sinh Học 11

 • Tác giả: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn

 • Ngày đăng: 26/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 63049 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: - Có 2 hình thức thụ phấn: Tự thụ phấn (hạt phấn của cây thụ phấn cho hoa cây đó) và thụ phấn chéo (hạt phấn của cây này thụ phấn cho hoa của cây khác cùng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-12-09 · Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới. Quá trình thụ tinh kép (Hạt kín): + Giao tử đực 1 (n) + trứng (noãn cầu) (n)→hợp tử (2n) + Giao tử đực 2 (n) + nhân cực (2n)→nhân nội nhũ (3n) Ý nghĩa của thụ ......

 • Xem Ngay


24. Sử thi – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 86612 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sử thi – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử thi (thuật ngữ châu Âu: épos, épic) là khái niệm được tiếp nhận từ các nền học thuật chịu ảnh hưởng quan niệm văn học và mỹ học thuộc truyền thống châu Âu dưới hai phạm vi rộng và hẹp: trong nghĩa rộng, thuật ngữ chỉ một thể loại tự sự, một trong ba loại ......

 • Xem Ngay


Rụng trứng – Wikipedia tiếng Việt

25. Rụng trứng – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 7/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 63483 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Rụng trứng – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Rụng trứng là sự giải phóng trứng từ buồng trứng.Ở người, sự kiện này xảy ra khi các nang noãn vỡ ra và giải phóng các tế bào buồng trứng thứ cấp. Sau khi rụng trứng, trong giai đoạn hoàng thể, trứng sẽ sẵn sàng để được thụ tinh bởi tinh trùng. Ngoài ra, niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung) được làm ......

 • Xem Ngay


wivi.wiki

26. wivi.wiki

 • Tác giả: wivi.wiki

 • Ngày đăng: 12/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 49760 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Thụ tinh hoặc thụ tinh (xem phần khác biệt về chính tả ), còn được gọi là thụ tinh sinh sản , cộng hưởng và tẩm bổ , [1] là sự hợp nhất của các giao tử để tạo ra một cá thể sinh vật hoặc con cái mới và bắt đầu sự phát triển của nó. Các quá trình như thụ tinh hoặc thụ phấn xảy ra trước khi hợp nhất các giao tử đôi khi cũng được gọi một cách chính thức là thụ tinh. [2] Chu kỳ thụ tinh và phát triển của cá thể mới được gọi là sinh sản hữu tính . Trong quá trình thụ tinh kép ở cây hạt kín, giao tử đực đơn bội kết hợp với hai nhân cực đơn bội tạo thành nhân nội nhũ sơ cấp tam bội bằng quá trình thụ tinh sinh dưỡng.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh hoặc thụ tinh (xem phần khác biệt về chính tả ), còn được gọi là thụ tinh sinh sản , cộng hưởng và tẩm bổ , là sự hợp nhất ca...

 • Xem Ngay


wivi.wiki

27. wivi.wiki

 • Tác giả: wivi.wiki

 • Ngày đăng: 21/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 34858 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Thụ tinh trong là sự kết hợp của trứng và tế bào tinh trùng trong quá trình sinh sản hữu tính bên trong cơ thể phụ nữ. Thụ tinh bên trong, không giống như thụ tinh bên ngoài , thụ tinh bên ngoài , mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn cho con cái trong việc sinh sản. [1] Để quá trình thụ tinh bên trong xảy ra, cần phải có một phương pháp để con đực đưa tinh trùng vào đường sinh sản của con cái. Trong động vật có vú , bò sát , và một số nhóm động vật khác, điều này được thực hiện bằng cách giao phối với nhau , một cơ quan intromittent được đưa vào âm đạo hoặc lỗ huyệt . [2][3] Ở hầu hết các loài chim, nụ hôn vùng kín được sử dụng, hai con vật ép chặt hai mép vào nhau trong khi chuyển tinh trùng. [4] Kỳ nhông , nhện , một số côn trùng và một số động vật thân mềm thực hiện quá trình thụ tinh bên trong bằng cách chuyển một nhóm tinh trùng , một bó tinh trùng, từ con đực sang con cái. Sau khi thụ tinh, các phôi được đẻ như trứng trongcác sinh vật đã đẻ trứng , hoặc tiếp tục phát triển bên trong đường sinh sản của mẹ để được sinh ra sau này dưới dạng sống non trong các sinh vật ăn trứng .

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thụ tinh trong là sự kết hợp của trứng và tế bào tinh trùng trong quá trình sinh sản hữu tính bên trong cơ thể phụ nữ. Thụ tinh bên trong, khô...

 • Xem Ngay


Bảng tính calo chuẩn giúp giảm cân thành công - Beatwiki

28. Bảng tính calo chuẩn giúp giảm cân thành công - Beatwiki

 • Tác giả: beatwiki.com

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 23727 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Hàng ngày mỗi người đều phải nạp cho mình một lượng calo nhất đinh, tuy nhiên nếu nạp lượng calo quá thừa hay quá thiếu cũng đều không tốt cho sức khỏe. Việc hấp thụ lượng calo còn bắt buộc dựa vào giới tính, độ tuổi và các hoạt động hàng ngày. Cùng Toshiko tìm […]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-11-17 · Hàng ngày mỗi người đều phải nạp cho mình một lượng calo nhất đinh, tuy nhiên nếu nạp lượng calo quá thừa hay quá thiếu cũng đều không tốt cho sức khỏe. Việc hấp thụ lượng calo còn bắt buộc dựa vào giới tính, độ tuổi và các hoạt động hàng ngày. Cùng Toshiko tìm […]...

 • Xem Ngay


Bình luận về bài viết