Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề dịch từ cycling sang tiếng việt hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp:

1. CYCLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

 • Tác giả: www.babla.vn

 • Ngày đăng: 6/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 71051 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về CYCLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra từ 'cycling' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt ... Dịch từ "cycling" từ Anh sang Việt. EN. Nghĩa của "cycling" trong tiếng Việt.


2. cycling bằng Tiếng Việt - Glosbe

 • Tác giả: vi.glosbe.com

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 45218 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Glosbe dictionary. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: bản dịch cycling · đi xe đạp. noun. en The sport of riding and racing bicycles. +1 định nghĩa. All this cycling makes me feel like Lance Armstrong. · sự đi xe đạp.... xem ngay


3. cycling là gì - Dịch Sang Tiếng Việt - Ebook Y Học - Y Khoa

 • Tác giả: phacdochuabenh.com

 • Ngày đăng: 25/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 89727 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ cycling, cycling là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ cycling - cycling là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ sự đi xe đạp. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, ...


4. Nghĩa của từ : cycle | Vietnamese Translation - EngToViet.com

 • Tác giả: www.engtoviet.com

 • Ngày đăng: 21/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 55438 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ : cycle | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch tiếng Anh. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm cho. 'cycle' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ điển chuyên ngành mở. Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi ...


5. bike | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch tiếng Anh

 • Tác giả: www.engtoviet.com

 • Ngày đăng: 16/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 77289 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ : bike | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch tiếng Anh. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm cho. 'bike' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ điển chuyên ngành mở. Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn ...


6. Nghĩa của từ Cycle - Từ điển Anh - Việt - Soha tra từ

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 13/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 98325 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Cycle - Từ điển Anh - Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh từ. (vật lý) chu kỳ, chu trình. reversible cycle: chu trình thuận nghịch. (hoá học) vòng. Tập thơ cùng chủ đề, tập bài hát cùng chủ đề. Xe đạp · Nội động từ ...... xem ngay


CYCLING Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch - TR-Ex

7. CYCLING Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch - TR-Ex

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 8/1/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 12569 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh "CYCLING" trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa "CYCLING" - tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ về sử dụng Cycling trong một câu và bản dịch của họ · Cycling to work reduces the risk of cancer by 45%. · Đạp xe đi làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đến ...... xem ngay


Bản dịch của cycling – Từ điển tiếng Anh–Tây Ban Nha

8. Bản dịch của cycling – Từ điển tiếng Anh–Tây Ban Nha

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 19/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 72714 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: cycling - dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha / Diccionario Inglés-Español - Cambridge Dictionary

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cycling - dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha / Diccionario Inglés-Español - Cambridge Dictionary.... xem ngay


9. Các mẫu câu có từ

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 30/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 35605 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các mẫu câu có từ 'cycling' trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt trong bộ từ điển Tiếng Anh. Tra cứu những câu ví dụ liên quan đến "cycling" trong từ điển Tiếng Anh

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. They're gonna be cycling from Logan to Quantico. · 2. Cycling is good exercise that combines practicality with pleasure. · 3. Her father, Aleksandr Kuznetsov, ...... xem ngay


10. Cycling - Dịch sang Tiếng Việt chuyên ngành

 • Tác giả: bkmos.com

 • Ngày đăng: 9/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 67655 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: "'Cycling"dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: 'Chu kỳ. Giải thích thuật ngữ: Xem PARADOX OF VOTING.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: "'Cycling"dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: 'Chu kỳ. Giải thích thuật ngữ: Xem PARADOX OF VOTING.... xem ngay


Hero Cycles - Ứng dụng trên Google Play

11. Hero Cycles - Ứng dụng trên Google Play

 • Tác giả: play.google.com

 • Ngày đăng: 4/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 54348 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Chu kỳ hiệu hàng đầu tại Ấn Độ cho chu kỳ và các thành phần của nó bao gồm cả phân khúc cao cấp

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Established in 1956 in Ludhiana, Hero Cycles is part of Hero Motors Company (www.hmcworld.co.in). It started with manufacturing cycle components, ... Rating: 3.6 · ‎685 votes · ‎Free · ‎Android · ‎Business/Productivity


12. cycle - Wiktionary tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wiktionary.org

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 1103 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về cycle – Wiktionary tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân từ hiện tại · cycling. Phân từ quá khứ · cycled. Dạng chỉ ngôi. số, ít, nhiều. ngôi, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ nhất, thứ hai, thứ ba.


13. Bike: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe ...

 • Tác giả: vi.opentran.net

 • Ngày đăng: 28/4/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 95489 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bike: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tom đột nhiên trở thành thiên tài sau khi đập đầu vào một tảng đá trong một tai nạn xe đạp. Copy Report an error. Sami had to fix his bike before his friends ...


Top 9 cycling cách đọc tiếng anh mới nhất 2021 - NewThang

14. Top 9 cycling cách đọc tiếng anh mới nhất 2021 - NewThang

 • Tác giả: newthang.com

 • Ngày đăng: 7/2/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 57392 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: cycling cách đọc tiếng anh và Top 9 cycling cách đọc tiếng anh mới nhất 2021

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CYCLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la Tóm tắt: Bài viết về CYCLING - nghĩa ... Dịch từ "cycling" từ Anh sang Việt ...... xem ngay


15. Tra Từ bike là gì ? : xe đạp; xe gắn máy - Từ Điển Anh Việt ...

 • Tác giả: capnhatkienthuc.com

 • Ngày đăng: 10/8/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 37713 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dịch Nghĩa của từ bike : xe đạp; xe gắn máy- Tra Từ bike là gì ? : xe đạp; xe gắn máy - Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online Vietnamese Dictionary. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch Sang Tiếng Việt: bike / noun// /baɪk/ /: xe đạp; xe gắn máy. bike [/baɪk/] noun. [C] a bicycle or a motorbike. = xe đạp; xe gắn máy; xe hai bánh.... xem ngay


Từ điển Anh Việt "cycle" - là gì?

16. Từ điển Anh Việt "cycle" - là gì?

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 21/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 62755 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về "cycle" là gì? Nghĩa của từ cycle trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. ... danh từ. (vật lý) chu ký, chu trình. reversible cycle: chu trình thuận ... solution cycle: vòng tuần hoàn dung dịch ...... xem ngay


Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản - Google Books Result

17. Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản - Google Books Result

 • Tác giả: books.google.com

 • Ngày đăng: 6/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 76169 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản - LAM HUYNH - Google Books. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: LAM HUYNH · 2021 · ‎Business & Economics... tôi nghĩ rằng việc dịch các chỉ số này sang tiếng Việt là không cần thiết... #1. Cash Conversion Cycle (tạm dịch: Vòng quay tiền mặt) Cash Conversion ...... xem ngay


Complete Vietnamese Beginner to Intermediate Book and Audio ...

18. Complete Vietnamese Beginner to Intermediate Book and Audio ...

 • Tác giả: books.google.com

 • Ngày đăng: 5/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 6575 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Complete Vietnamese Beginner to Intermediate Book and Audio Course: Learn to ... - Dana Healy - Google Books. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dana Healy · 2012 · ‎Foreign Language StudyEm có thể dịch được bài báo này sang tiếng Việt không? ... (c) Tuần qua tôi đến lớp học tiếng Anh một mình. ... (g) Tôi đi từ sân bay về đây một mình.... xem ngay


Cycling là gì tiếng Việt - boxhoidap.com

19. Cycling là gì tiếng Việt - boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com

 • Ngày đăng: 2/8/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 15863 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Tiếng AnhSửa đổiCách phát âmSửa đổiIPA: /ˈsɑɪ.kliɳ/Động từSửa đổicyclingPhân từ hiện tại và hiện tại tiếp ...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạng không chỉ ngôi. Động từ nguyên mẫu, to cycle. Phân từ hiện tại, cycling. Phân từ quá khứ, cycled. Dạng chỉ ngôi. Rating: 5 · ‎5 votes... xem ngay


20. Định nghĩa của từ

 • Tác giả: tratu.coviet.vn

 • Ngày đăng: 6/6/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 85011 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'cycle' trong từ điển Từ điển Pháp - Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Boiboi2310; 27/08/2021 12:05:28; Tạm dịch (phóng tác) Khi tâm trí ta thể hiện lòng biết ơn ca tụng Đấng sáng thế, thì ta nhận lại được sự giải thoát và sức ...


Bình luận về bài viết

Minh Anh

Admin ơi, Mình muốn tìm hiểu về dịch từ đầm sang tiếng anh, admin có thể viết bài về chủ đề đó được không ạ?

- - hôm nay - -

Admin

Chào bạn nha, Mình đã viết một bài viết về Top 20 dịch từ đầm sang tiếng anh mới nhất 2021, bạn có thể đọc tại đây

- - hôm nay - -

Minh Anh

Thank you admin, Mình sẽ đọc ngay và luôn đây ạ, admin nhiệt tình quá

- - hôm nay - -

Quang Nguyễn

Mình có đọc một bài viết về dịch từ cưỡi ngựa hôm qua nhưng mình quên mất link bài viết. Admin biết link bài đó không ạ?

- - hôm nay - -

Admin

Có phải bạn đang nói đến Top 20 dịch từ cưỡi ngựa mới nhất 2021 ?

- - hôm nay - -

Quang Nguyễn

Bài viết bổ ích quá, cám ơn admin nhiều ạ...

- - hôm nay - -

Thu Nga

Lâu rồi mình mới đọc được bài viết hay như này, đúng kiến thức mình đang tìm

- - hôm nay - -

Alan

Được, mình sẽ vote 5 sao cho bài viết này

- - hôm nay - -

Donnal Trump

Bài viết chất lượng, có vẻ như khá đầu tư chất xám

- - hôm nay - -

Mickeyy

Mình sẽ áp dụng những kiến thức học được từ bài viết vào cuộc sống

- - today - -