Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề kết cấu tài khoản 421 theo thông tư 133 hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Hạch toán Lợi nhuận sau thuế Tài khoản 421 theo Thông tư 133

1. Hạch toán Lợi nhuận sau thuế Tài khoản 421 theo Thông tư 133

 • Tác giả: ketoanthienung.net

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 69319 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133 Tài khoản 421, hạch toán kết chuyễn lãi lỗ năm trước và đầu năm, chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.... Xem ngay


2. Hệ thống tài khoản - 421. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 2639 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hệ thống tài khoản - 421. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.. Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI. (Thông tư 133/2016/TT-BTC). ✵. ✵ ✵. Nguyên tắc kế toán. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản.... Xem ngay


Cách định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133 - NGUYÊN ...

3. Cách định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133 - NGUYÊN ...

 • Tác giả: nguyenlyketoan.net

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 53919 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán tài khoản 421 theo thông tư 133.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Kết cấu và nội dung Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân ...... Xem ngay


Tài khoản 421 theo thông tư 200 và theo thông tư 133

4. Tài khoản 421 theo thông tư 200 và theo thông tư 133

 • Tác giả: es-glocal.com

 • Ngày đăng: 14/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 5451 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Tài khoản 421 theo Thông tư 200 và Thông tư 133? Có sự khác nhau nào cơ bản nào về tài khoản này giữa Thông tư 133 và Thông tư 200 không? Hãy cùng ES-GLOCAL tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài ...... Xem ngay


Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 - ketoanhanoigroup.org

5. Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 - ketoanhanoigroup.org

 • Tác giả: ketoanhanoigroup.org

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 5509 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Sơ đồ chữ T tài khoản 421"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối " theo thông tư 133 , khái quát kết cấu và nội dung tài khoản 421

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 55 thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán dùng TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh ...... Xem ngay


Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? - Luật Hoàng Phi

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? - Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 2/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 54742 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Luật Hoàng Phi giải đáp, làm rõ thông tin về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối qua bài viết: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Thông tư Số: 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm ... Tài khoản 421 hay Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả ...... Xem ngay


7. Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn

 • Ngày đăng: 2/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 12835 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính. Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu thặng dư (lãi), ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả Có TK 421 - Thặng dư (thâm ... phối xi măng (hạch toán KT theo chế độ KT của thông tư 133/2016/TT-BTC, ...... Xem ngay


Hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT200

8. Hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT200

 • Tác giả: ngheketoan.edu.vn

 • Ngày đăng: 30/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 69402 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tại điều 74 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn hạch toán lợi nhuận sau thuế ... Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa ...... Xem ngay


9. Hướng dẫn công tác kế toán HTX - Liên minh Hợp tác xã tỉnh ...

 • Tác giả: lmhtx.haugiang.gov.vn

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 75767 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hướng dẫn công tác kế toán HTX - Liên minh Hợp tác xã tỉnh .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, ... Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, nguyên tắc kế ...... Xem ngay


Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ ...

10. Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ ...

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Ngày đăng: 30/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 13367 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các ...... Xem ngay


11. Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 133

 • Tác giả: hocketoan.org

 • Ngày đăng: 26/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 88018 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 133.2016/TT-BTC mới nhất hiện nay

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là TK dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi ...... Xem ngay


12. Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho ...

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 30/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 86271 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Danh mục tài khoản kế toán (Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư) ... Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 122 - Cho xã viên vay.... Xem ngay


Tài khoản 421 theo thông tư 133 năm 2016 - Đại lý thuế công ...

13. Tài khoản 421 theo thông tư 133 năm 2016 - Đại lý thuế công ...

 • Tác giả: dailythuecongminh.com

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 12562 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Tài khoản 421 theo thông tư 133 năm 2016 phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: e) Trong hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) chia lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp phải theo dõi riêng kết quả của BCC làm căn cứ để ...... Xem ngay


Tài Khoản 421: Lợi Nhuận Chưa Phân Phối Là Gì ? Lợi ...

14. Tài Khoản 421: Lợi Nhuận Chưa Phân Phối Là Gì ? Lợi ...

 • Tác giả: anhhung.mobi

 • Ngày đăng: 23/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 24328 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hay còn được gọi với tên gọi khác là Tài khoản 421 là tài khoản thường xuyên được nhắc đến trong nghiệp vụ kế toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhất là với các cá nhân làm nghiệp vụ kế toán thuế

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản 421 hay Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh của công ty, doanh nghiệp về việc lãi hay lỗ sau khi đã tính ...... Xem ngay


Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Hạch toán như thế ...

15. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì? Hạch toán như thế ...

 • Tác giả: reddit.com.vn

 • Ngày đăng: 10/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 6770 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì, cách tính lợi nhuận này như thế nào mới chính xác? Tất cả sẽ được chúng tôi trả lời chi tiết qua bài viết sau đây.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 ... sau thuế chưa phân phối (tài khoản kế toán 421) thể hiện kết quả ...... Xem ngay


16. Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm - MISA ...

 • Tác giả: sme.misa.vn

 • Ngày đăng: 2/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 58782 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm – Tài khoản 421 - SME.MISA.VN

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2: TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.... Xem ngay


17. Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Kế toán Thiên ...

 • Tác giả: ketoanthienung.org

 • Ngày đăng: 1/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 41781 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Kế toán Thiên .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911, xác định và phản ánh kết quả hoạt động ... Có TK 6421, 6422 - (Nếu theo Thông tư 133).... Xem ngay


Tài khoản 136 Phải thu nội bộ theo Thông tư 133 - KẾ TOÁN VPTAX

18. Tài khoản 136 Phải thu nội bộ theo Thông tư 133 - KẾ TOÁN VPTAX

 • Tác giả: ketoanvptax.com

 • Ngày đăng: 24/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 3779 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cách hạch toán Tài khoản 136 theo Thông tư 133, cách hạch toán phải thu nội bộ như: Hạch toán khi xuất hàng cho chi nhánh, khi cấp vốn kinh doanh cho nhánh, kết cấu, nội dung Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: ... Tài khoản 136 theo Thông tư 133, cách hạch toán phải thu nội bộ như: Hạch toán khi xuất hàng cho chi nhánh, khi cấp vốn kinh doanh cho nhánh, kết cấu, ...... Xem ngay


19. Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu - Trung tâm Tư ...

 • Tác giả: tuvan.webketoan.vn

 • Ngày đăng: 28/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 37704 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu - Trung tâm Tư .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc ... Nguồn tham khảo: Điều 53, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Sách Thông tư 133.... Xem ngay


Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

20. Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn

 • Ngày đăng: 3/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 37018 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. - NV2. Trong năm tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ ...... Xem ngay


【Hướng dẫn】Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

21. 【Hướng dẫn】Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

 • Tác giả: haotan.vn

 • Ngày đăng: 22/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25828 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200 là công việc vô cùng quan trọng và phức tạp của kế toán. Vậy bạn đã nắm rõ hay chưa? Haotan hôm nay sẽ chia sẻ chi tiết trong phần chia sẻ dưới đây.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 · Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ; · Doanh ...... Xem ngay


Hướng dẫn về tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo thông tư 133

22. Hướng dẫn về tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo thông tư 133

 • Tác giả: blog.hocexcel.online

 • Ngày đăng: 27/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 2556 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho […]

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tắc kế toán · Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ · Cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.... Xem ngay


Top 19 sơ đồ kế toán tài khoản 421 mới nhất 2022 - NewThang

23. Top 19 sơ đồ kế toán tài khoản 421 mới nhất 2022 - NewThang

 • Tác giả: newthang.com

 • Ngày đăng: 22/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 36109 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: sơ đồ kế toán tài khoản 421 và Top 19 sơ đồ kế toán tài khoản 421 mới nhất 2021

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 55 thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán dùng TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” để phản ánh kết ...... Xem ngay


Cách tính lợi nhuận chưa phân phối - Thosanhuyenthoai.vn

24. Cách tính lợi nhuận chưa phân phối - Thosanhuyenthoai.vn

 • Tác giả: thosanhuyenthoai.vn

 • Ngày đăng: 22/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 27530 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: THÔNG TIN MỚI NHẤT:Trước khi xem Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -Tài khoản 421, bạn đọc cần hiểu rõ nguyên tắc kế toán khi hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, I

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 421 – LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI THEO THÔNG TƯ 133. Tại điều 55 thông bốn 133/2016/TT-BTC khi hạch ...... Xem ngay


Định khoản tài khoản 137 – Tạm chi theo Thông tư 107

25. Định khoản tài khoản 137 – Tạm chi theo Thông tư 107

 • Tác giả: hilaw.vn

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 87796 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 137 – Tạm chi theo hướng dẫn của Thông tư 107/2017/TT-BTC

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Có các TK 111, 112. 3.1.2. Cuối kỳ, khi xác định kết quả các hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu ...... Xem ngay


26. Hạch toán tài khoản 421 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T

 • Tác giả: ketoantaichinh.net

 • Ngày đăng: 1/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6619 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cách hạch toán tài khoản 421 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T của tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.... Xem ngay


Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

27. Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

 • Tác giả: lamketoan.vn

 • Ngày đăng: 13/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 19822 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn bài viết về Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tắc kế toán của Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC; 2. Kết cấu, nội dung phản ánh của Tài khoản 418; 3. ... Nợ TK 421. Có TK 418.... Xem ngay


Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối Trên Bảng Cân Đối Kế ...

28. Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối Trên Bảng Cân Đối Kế ...

 • Tác giả: vietradeportal.vn

 • Ngày đăng: 4/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 83300 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: THÔNG TIN MỚI NHẤT:Trước khi xem Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -Tài khoản 421, bạn đọc cần hiểu rõ nguyên tắc kế toán khi hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, I

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tại điều 55 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 421 – Lợi ... KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 421 – LỢI NHUẬN SAU ...... Xem ngay


Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200

29. Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 36011 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200. Hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC. [TÀI KHOẢN LOẠI 4 – LOẠI TÀI ... Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.... Xem ngay


thông tư số 133/2016/tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán doanh ...

30. thông tư số 133/2016/tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán doanh ...

 • Tác giả: ketoanexcel.org

 • Ngày đăng: 27/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 65066 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về thông tư số 133/2016/tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán doanh .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Nguyên tắc kế toán · 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 138 - Phải thu khác.... Xem ngay


Nguyên tắc kế toán lợi nhuận chưa phân phối theo thông tư 133

31. Nguyên tắc kế toán lợi nhuận chưa phân phối theo thông tư 133

 • Tác giả: zaidap.com

 • Ngày đăng: 4/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 94463 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tư 133/2016 – Kế toán thuế Centax Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt ...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tắc kế toán lợi nhuận chưa phân phối theo thông tư 133 – TK 421 ... Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân ...... Xem ngay


Hạch toán Lợi nhuận sau thuế Tài khoản 421 theo Thông tư 133

32. Hạch toán Lợi nhuận sau thuế Tài khoản 421 theo Thông tư 133

 • Tác giả: bumchiu.vn

 • Ngày đăng: 13/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 84368 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133 Tài khoản 421, hạch toán kết chuyễn lãi lỗ năm trước và đầu năm, chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133 Tài khoản 421, hạch toán kết chuyễn lãi lỗ năm trước và đầu năm, chia lợi ...... Xem ngay


Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 421 - Vietmac.com.vn

33. Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 421 - Vietmac.com.vn

 • Tác giả: vietmac.com.vn

 • Ngày đăng: 22/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 45992 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 1, Sơ đồ chữ T tài khoản 421 theo TT 133 - ketoanhanoigroup

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: ketoanhanoigroup.org · 3 ⭐ ( 45537 lượt Review ) · 5 ⭐ · 1 ⭐ · null · Theo Điều 55 thông tứ 133/2016/TT-BTC, kế toán thù sử dụng TK 421 “Lợi nhuận ...... Xem ngay


Hướng dẫn hạch toán tài khoản phải thu nội bộ(TK 336) theo ...

34. Hướng dẫn hạch toán tài khoản phải thu nội bộ(TK 336) theo ...

 • Tác giả: ketoanhn.org

 • Ngày đăng: 17/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 19835 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn hạch toán tài khoản phải thu nội bộ(TK 336) theo thông tư 133

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn hạch toán tài khoản phải thu nội bộ(TK 336) theo thông tư 133. ... Kết cấu nội dung tài khoản 336 phải thu nội bộ.... Xem ngay


Giới thiệu tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo ...

35. Giới thiệu tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo ...

 • Tác giả: gitiho.com

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 93240 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Trong bài viết ngày hôm nay, Gitiho sẽ giới thiệu tới các bạn tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133. Hãy cùng tìm hiểu về tài khoản kế toán này nhé.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 353 được sử dụng trong kế ... về các thông tin xoay quanh tài khoản 353 bao gồm nội dung, kết cấu, ...... Xem ngay


Hướng dẫn Tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo ...

36. Hướng dẫn Tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo ...

 • Tác giả: taokhienfacebook.com

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 71040 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Kinh Nghiệm Cách Tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133 Mới nhất 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 421 theo thông tư 133, Cách hạch toán Lợi nhuận ... Kết cấu và nội dung Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối... Xem ngay


tài khoản 4211 và 4212 - Cung Cấp

37. tài khoản 4211 và 4212 - Cung Cấp

 • Tác giả: k.cungcap.net

 • Ngày đăng: 3/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 49388 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 421. Lợi nhuận sau thuế chưa ... Chuyển lỗ, thắc mắc về 4212 và 4211??? | Diễn đàn Dân Kế Toán ... Hạch toán chuyên sâu tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính - Kế toán Đức Minh · Tài khoản 421 ... Hạch toán Lợi nhuận sau thuế Tài khoản 421 theo Thông tư 133.... Xem ngay


TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI ...

38. TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI ...

 • Tác giả: www.dtechvn.com

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 98366 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI (Thông tư 200/2014/TT-BTC) · 1. · a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) ...... Xem ngay


Nhóm tài khoản vốn chủ sở hữu áp dụng doanh nghiệp nhỏ ...

39. Nhóm tài khoản vốn chủ sở hữu áp dụng doanh nghiệp nhỏ ...

 • Tác giả: www.ketoan.biz

 • Ngày đăng: 15/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 42666 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn định khoản tài khoản 421 doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Hướng dẫn hạch toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nhóm tài khoản vốn chủ sở hữu (TK 411, 413, 418, 419, 421) ban hành bởi Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/ ...... Xem ngay


Cách hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế - Ketoan.vn

40. Cách hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế - Ketoan.vn

 • Tác giả: www.ketoan.vn

 • Ngày đăng: 1/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 23184 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Nguyên tắc kế toán cũng như cách hạch toán tài khoản 421 này như thế nào? Hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh cuối kỳ. Trường hợp lãi, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh; Có TK 421- Lợi nhuận ...... Xem ngay


Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

41. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

 • Tác giả: tamnhinviet.vn

 • Ngày đăng: 4/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 81776 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: ĐỌC ONLINE Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán - Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - eBook thiết yếu dành cho Kế toán!

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Trường hợp tài khoản 421 có số dư Nợ thì ...... Xem ngay


Bình luận về bài viết

Minh Anh

Admin ơi, Mình muốn tìm hiểu về kết cấu tài khoản dự phòng phải thu khó đòi, admin có thể viết bài về chủ đề đó được không ạ?

- - hôm nay - -

Admin

Chào b

author

Top Thủ Thuật

Công nghệ

Top Thủ Thuật giúp cuộc sống dễ dàng hơn